Via Reflectie


Via reflectie kom je tot nieuwe inzichten over jezelf, over je beroep, je functie en over je beroepsmatig functioneren. Kunnen en willen reflecteren is van belang in allerlei beroepen en vooral in die beroepen waarin het contact van mens tot mens mede bepalend is voor de kwaliteit van handelen.

Staat het leren reflecteren op de eigen beroepssituatie voorop, dan ligt een supervisietraject voor de hand. Dat kan individueel of in een groep.

Zoek je begeleiding in het bereiken van concrete doelen of zoek je ondersteuning in het leren en toepassen van vaardigheden dan past coaching wellicht beter.

Wil je, over kortere of langere periode, in een groep met gelijkwaardige deelnemers werkervaringen delen en daarvan leren dan is een intervisiegroep wellicht iets voor je.

Als geregistreerd supervisor met meer dan 10 jaar ervaring kan ik je leren hoe (beter) te reflecteren op je eigen beroepssituatie en je eigen handelen daarin. Je bent welkom om te bespreken wat mogelijk en haalbaar is. Neem gerust contact op!

Aanbod


Supervisie

Supervisie is een (systematische) methode om te leren van de eigen ervaringen. Vooral de persoonlijke kant van het functioneren in de eigen beroepsuitoefening krijgt daarbij aandacht. Het verkennen en herkennen van patronen helpt om eigen motieven en overtuigingen te ontdekken die het eigen (professionele) handelen sturen.

Een supervisietraject duurt doorgaans 12 à 15 bijeenkomsten en kan zowel individueel worden gevolgd als in een groep met maximaal 4 deelnemers.

Coaching

In een coachingstraject wordt een persoon in concrete werksituaties ondersteund om het anders te doen. Nieuwe inzichten worden toegepast, vaardigheden geoefend en meegenomen naar de werkvloer. Door reflectie op het eigen functioneren en de eigen interactiepatronen wordt hulp geboden om optimaal te functioneren en resultaat te boeken. In een coachingstraject wordt aan persoonlijke (leer)doelen gewerkt, worden gebeurtenissen en de eigen rol daarin in een breder perspectief geplaatst. De doelen worden aan het begin van het traject vastgelegd en regelmatig geëvalueerd.

Intervisie

Bij intervisie staat het leren van- en met elkaar centraal. Een groep bestaat uit maximaal 10 gelijkwaardige deelnemers onder begeleiding van een intervisor. Het inbrengen van leermateriaal en het meedenken geschiedt ‘methodisch’ volgens spelregels, afspraken, doelstellingen die vooraf worden afgesproken en vastgelegd.

Balint

Een Balintgroep is een specifieke vorm van intervisie waarin een groep (huis)artsen op systematisch wijze reflecteert op hun persoonlijke praktijkervaringen met de patiënt. De Balint groepsmethodiek biedt een instrument om onder deskundige begeleiding deze praktijkervaringen uit te diepen.

Zie voor meer info: www.balintnederland.nl

Gespreksleider

Daar waar een groep behoefte heeft aan een externe voorzitter is het bespreekbaar dat ik die gespreksleider zal zijn. Voorafgaand aan het traject of gedurende de eerste bijeenkomst zal het doel en de werkwijze van het traject helder moeten zijn of worden.

Gespreksleider visitatie huisarts via HAWEB

Het visitatieprogramma voor huisartsen biedt een onderbouwd en eenvoudig systeem van zelfevaluatie dat huisartsen helpt hun eigen functioneren te onderzoeken en te verbeteren. De NHG-erkende gespreksleider bespreekt met de huisarts de feedbackrapportages en stelt samen met de huisarts specifieke ontwikkeldoelen vast. Huisartsen die deelnemen aan het visitatieprogramma kunnen een gespreksleider benaderen via de groep visitatie op HAweb.

Zie voor meer info: mijnvisitatie.nl

Over mij


profielfoto

Na Psychologie te hebben gestudeerd in Groningen ben ik terecht gekomen in Enschede. Daar ben ik getrouwd en heb ik twee dochters gekregen, alweer ruim 25 jaar geleden. Gedurende al deze jaren ben ik voornamelijk werkzaam geweest in het onderwijs.
Terwijl ik werkzaam was als Gedragswetenschappelijk docent voor de Huisartsopleidingen in Nijmegen (VOHA) en in Amsterdam (HOVUmc) heb ik de opleiding tot supervisor gevolgd en mijn LVSC registratie behaald.
Sinds 2003 heb ik, naast mijn werk als docent, een praktijk in supervisie, intervisie (Balint) en coaching. In de loop der jaren ben ik door meerdere groepen (huis)artsen gevraagd hun intervisiegroep te begeleiden, zodoende begeleid ik nu permanent vier van dergelijke groepen.

Sinds 2003 heb ik tevens een aanstelling bij Technische Geneeskunde (Universiteit Twente) waar ik verantwoordelijk ben voor onderwijs en training op het gebied van communicatie en professioneel gedrag, waaronder het reflectieonderwijs. In de masterfase begeleid ik studenten, zowel individueel als in intervisiegroepen, die stagelopen in ziekenhuizen door het hele land.

Typerend voor mijn werkstijl is dat ik je ruimte bied om te zijn wie je bent. Daarnaast daag ik je uit tot zelfonderzoek. Ik houd ‘de rode draad’, de leerthema’s, goed in de gaten en probeer de essentie te ‘pakken’. Waarom reageer je zoals je doet? Wat maakt dat je iets wèl of juist niet doet? Welke verklaringen kun je vinden in je eigen persoonlijkheid, je levensverhaal, in je eigen overtuigingen? En wat wil en kun je hiermee in je beroepsuitoefening? Dit zijn vragen die mij boeien en waarmee ik je graag wil ondersteunen.

Registraties


Tarieven


Tarieven voor coaching, supervisie en overige activiteiten geef ik graag 'op maat'.